เทคนิคการเขียน resume สำหรับการสมัครงาน

ทุกวันนี้การจะไปสมัครงานทุกครั้งนอกจากการหางานให้ได้ตามความชอบของตนเองแล้วด่านแรกที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลจะทำการพิจารณาว่าบุคคลนี้เหมาะสมกับการได้มีโอกาสเข้ามาสัมภาษณ์งานหรือไม่ก็คือรายละเอียดต่างๆ ที่อยู่ใน resume เอกสารตัวนี้เปรียบได้กับเอกสารที่บ่งบอกรายละเอียดเบื้องต้นว่ามีความพร้อมในการทำงานมากน้อยแค่ไหน เป็นคนอย่างไร นอกจากนี้การเขียน resume ยังบ่งบอกได้ถึงลักษณะนิสัยบางอย่างด้วย ดังนั้นการเขียน resume ที่ดีเพื่อให้มีโอกาสได้สัมภาษณ์งานก่อนจะได้เข้าทำงานจึงต้องมีเทคนิคที่จะช่วยทำให้ resume เกิดความน่าสนใจและไม่โดนมองผ่านไป

เทคนิคการเขียน resume สำหรับการสมัครงานทั่วไป

  1. ต้องเขียนข้อมูลส่วนตัวให้ชัดเจน – ถือว่าเป็นส่วนสำคัญที่สุดของ resume เลยก็ว่าได้ มองได้ถึงคุณลักษณะด้านความใส่ใจต่อการทำงานเพราะถ้าหากแค่ประวัติส่วนตัวยังเขียนรายละเอียดผิดๆ ถูกๆ ไม่ครบถ้วน แค่นี้ก็คงเป็นเรื่องง่ายที่ฝ่ายบุคคลจะตัดสินใจไม่อ่านข้อมูลด้านอื่นๆ ต่อ ดังนั้นข้อมูลส่วนตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ชื่อ สกุล ชื่อเล่น อายุ วันเดือนปีเกิด เบอร์โทรศัพท์ติดต่อได้ ที่อยู่ปัจจุบัน อีเมล์ ต้องมีให้ครบ และที่สำคัญรูปที่ติดใน resume ต้องเป็นรูปหน้าตรงแต่งกายสุภาพด้วย

  1. ใส่ประสบการณ์การทำงานที่ดีที่สุด – การเขียนประสบการณ์ด้านการทำงานที่ผ่านมาไม่จำเป็นต้องเขียนงานทุกๆ บริษัทที่เคยทำก็ได้เพียงแต่ให้เลือกประสบการณ์ที่ผ่านมาให้ดูเหมาะสมที่สุด เช่น เลือกตอนที่ทำกับบริษัทใดบริษัทหนึ่งเป็นระยะเวลานาน, เลือกเขียนประสบการณ์ให้สอดคล้องกับตำแหน่งที่สมัคร, เลือกเขียนประสบการณ์ที่พึ่งผ่านมาไม่นานนัก เป็นต้น อาจเขียนแค่ 2-3 บริษัทที่เคยทำงานมาก็เพียงพอแล้ว เพราะยิ่งเขียนประสบการณ์การทำงานเยอะมันจะดูเหมือนว่าคุณชอบเปลี่ยนงานบ่อย
  2. ใส่ความสามารถพิเศษที่น่าสนใจลงไป – การใส่ความสามารถพิเศษลงไปจะช่วยให้เป็นจุดได้เปรียบสำหรับโอกาสการได้สัมภาษณ์งานและได้ทำงานมากขึ้นด้วย เพราะจะทำให้ฝ่ายบุคคลรู้สึกถึงความเก่งที่ไม่ใช่แค่เรื่องงานเพียงอย่างเดียว
  3. พยายามใส่ข้อมูลให้กระชับ ไม่เยิ่นเย้อ – การเขียน resume ที่ดีข้อมูลนอกจากต้องถูก ชัดเจน น่าเชื่อถือแล้ว ควรเขียนรายละเอียดให้กระชับ ได้ใจความ ไม่เขียนยาวเยิ่นเย้อจนดูไม่น่าอ่านและจะทำให้ถูกพิจารณาไม่ผ่านเอาก็ได้เพราะเขียนมีแต่น้ำไม่ค่อยมีเนื้อที่น่าอ่าน
  4. จัดวางตำแหน่งหัวข้อให้เหมาะสม – ควรเลือกให้เหมาะสมว่าหัวข้อแต่ละหัวข้อควรไล่เรียงต่อกันอย่างไร และควรมีการจัดหัวข้อรายละเอียดของตัวหนังสือต่างๆ ให้สวยงาม เหมาะสม อ่านง่าย ดูแล้วไม่รก จะยิ่งทำให้ resume น่าอ่านมากยิ่งขึ้น