minnano

หนังสือเรียนภาษาญี่ปุ่น Minna no nihongo สู่การเรียนรู้ภาษาที่ 3

สำหรับผู้สนใจอยากพัฒนาทักษะความรู้ในเรื่องภาษาญี่ปุ่น แต่ไม่รู้จะเริ่มจากเล่มไหนก่อนดี เราขอแนะนำตำราเรียนภาษาญี่ปุ่นระดับต้น ซึ่งได้รับความนิยมรวมทั้งการยอมรับจากผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นทั่วโลก ทั้งเล่มอัดแน่นไปด้วยคุณภาพประกอบด้วยบทเรียนจำนวน 12 บท พร้อม CD ประกอบการฝึกสนทนา รวมทั้งแบบฝึกไวยากรณ์จำนวนมาก ราคา 304บาท ผู้เขียน คือ สำนักพิมพ์ ภาษาและวัฒนธรรม รวมทั้งสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี ไทย – ญี่ปุ่น

เนื้อหาในแบบเรียน

 • การใช้ภาษาญี่ปุ่น
 • ภาษาญี่ปุ่น
 • คู่มือสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น
 • ไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่น

เนื้อหาโดยสังเขป

minnano

ตำราเรียนภาษาญี่ปุ่นระดับต้น อันอัดแน่นไปด้วยคุณภาพ ได้รับความนิยมรวมทั้งการยอมรับจากผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นทั่วโลก รุ่นใหม่มาพร้อมรูปโฉมสวยงามกว่าเดิมปรับปรุงจาก ‘Minna no nihongo ฉบับอักษรญี่ปุ่น’ สำหรับในหนังสือ‘Minna no nihongo 1 2nd Edition’ เล่มนี้ ภายในมีเนื้อหาอันอัดแน่นประกอบไปด้วยบทเรียน 12 บท มาพร้อม CD MP3 1 แผ่น อีกทั้งยังมีเฉลยแน่นทุกข้อ เขียนขึ้นมาโดยต้องการมุ่งเน้นให้ผู้เรียน สามารถสนทนาหัวข้อเรื่องใกล้ตัว และ สามารถได้ในสถานการณ์ที่ต้องพบเจออยู่บ่อยครั้งในชีวิตประจำวัน ในแต่ละบทเรียนประกอบด้วย การสร้างรูปประโยค , ประโยคตัวอย่าง , บทสนทนา , คำศัพท์ รวมทั้งคำศัพท์ที่ต้องพบเจออยู่บ่อยครั้งและมีข้อมูลต่าง ๆ ตามหลักไวยากรณ์ , มีแบบฝึก , แบบฝึกหัดท้ายบท , ทุกบทมีคำแปลภาษาไทยพร้อมคำอธิบายอย่างละเอียด เมื่อคุณศึกษาจบเล่ม 1 และเล่ม 2 อย่างต่อเนื่องแล้ว คุณก็จะมีความรู้ภาษาญี่ปุ่นเทียบเท่า N5 เลยทีเดียว

สำหรับความรู้ภาษาญี่ปุ่นระดับ N5 คือ ผู้เรียนมีความรู้ – ความเข้าใจในภาษาญี่ปุ่นขั้นพื้นฐานได้ดี ทั้งการอ่านประโยค , วลีที่เขียนด้วยตัวอักษร Hiragana , Katakana รวมทั้ง Kanji อย่างง่ายๆ ในชีวิตประจำวันได้ สามารถฟังบทสนทนาสั้นๆ ในห้องเรียน หรือในชีวิตประจำวันที่เมื่อพูดอย่างช้าๆ แล้วมีความเข้าใจข้อมูลได้เป็นอย่างดี

สารบัญของ Minna no nihongo

 • ลักษณะทั่วไปของภาษาญี่ปุ่น
 • ตัวอักษรญี่ปุ่น
 • คำแนะนำ
 • คำศัพท์ที่ใช้อธิบายไวยากรณ์
 • ลัญลักษณ์ที่ใช้ในเล่ม
 • ก่อนเข้าสู่บทเรียน บท 1-12
 • แบบฝึกทบทวน
 • แบบฝึกคำกริยาวิเศษณ์ , คำเชื่อม รวมทั้งสำนวนที่ปรากฏอยู่ในบทสนทนา
 • ดัชนีคำศัพท์

ความสำคัญของภาษาญี่ปุ่น

ในปัจจุบันนี้บริษัทจากประเทศญี่ปุ่น ได้เข้ามาลงทุนในประเทศไทยมีค่อนข้างมาก เป็นจำนวนถึง 40 % ของบริษัทต่างชาติที่เข้ามาลงทุนในไทย พวกเขาเข้ามาผลิตสินค้าอุตสาหกรรมต่างๆมากมาย เช่น ยานยนต์ , ไฟฟ้า , เครื่องจักร รวมทั้งอาหารและอุตสาหกรรมอื่นๆ เพราะฉะนั้นถ้าคุณมีความรู้เรื่องภาษาญี่ปุ่น โอกาสที่จะได้ทำงานกับบริษัทเหล่านั้นย่อมมีมากกว่าแน่นอน แน่นอนว่าโอกาสจะได้เติบโตก็มีมากกว่า เนื่องจากในปัจจุบันตลาดที่จำเป็นต้องใช้ภาษาญี่ปุ่นก็มีค่อนข้างมาก หากแต่บุคลากรที่สามารถใช้ภาษาญี่ปุ่นได้ ในตอนนี้ยังมีน้อย ถ้าคุณศึกษาภาษาญี่ปุ่นตั้งแต่วันนี้แล้วล่ะก็ รับรองว่าอนาคตของคุณก็ดีอย่างแน่นอน