หนังสือก่อตั้งบริษัท

หนังสือบริคณห์สนธิ เรื่องสำคัญที่คนก่อตั้งบริษัทต้องรู้

วัยรุ่น ไปจนถึงวัยทำงานตอนต้นคนยุคใหม่มักจะมองไปที่การก่อตั้งบริษัทของตัวเอง หรือที่เรียกกันว่า start up ซึ่งการทำธุรกิจส่วนตัว ก่อตั้งบริษัทขึ้นมาสัก 1 แห่งนั้น เจ้าของบริษัทนอกจากจะมีความรู้ทางด้านบริหารจัดการองค์กร ความรู้เกี่ยวกับสินค้า บริการที่ทำ เรื่องกฎหมายก็ต้องรู้ด้วยเพื่อให้การก่อตั้งบริษัทถูกต้องตามกฎหมาย คำแรกที่ต้องรู้ก็คือ หนังสือบริคณห์สนธิ มันคือะไร

หนังสือก่อตั้งบริษัท

หนังสือบริคณห์สนธิ มันคือ….

อย่างที่เกริ่นไปว่า เจ้าของบริษัทต้องมีความรู้ทางด้านกฎหมาย ด้วยเพื่อป้องกันไม่ให้ตัวเองทำผิดกฎหมายด้วยความไม่รู้หรือผิดพลาดโดยไม่ตั้งใจ หนังสือบริคณห์สนธิ เป็นเอกสารสำคัญด่านแรกของการก่อตั้งบริษัท เพราะมันคือเอกสารเพื่อแสดงเจตจำนงของบริษัท ว่าเราทำบริษัทขึ้นด้วยเหตุผลใด จุดประสงค์อยู่ตรงไหน รวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับบริษัทของเราตั้งแต่ชื่อบริษัท ผู้ก่อตั้ง ที่อยู่ของบริษัท วัตถุประสงค์ ทุนจนทะเบียนบริษัท และอีกมากมาย เพื่อแสดงต่อรัฐให้รับทราบและดำเนินการต่อไป

ต้องกรอกอะไรบ้าง

รายละเอียดด้านในของหนังสือบริคณห์สนธิ มีไม่เยอะอย่างที่คิดส่วนใหญ่จะเป็นข้อมูลทั่วไปเพื่อให้ทางการ รวมถึงผู้ถือหุ้นทราบด้วยว่า บริษัทนี้คืออะไร รายละเอียดที่ต้องกรอกก็จะมี ชื่อบริษัท, สำนักงานที่ตั้งของบริษัท, วัตถุประสงค์, ผู้ถือหุ้นของบริษัท, ทุนจดทะเบียนบริษัท, ผู้ก่อตั้งคนอื่น(ถ้ามี)พร้อมรายละเอียดพื้นฐาน (ชื่อ นามสกุล เลขที่บัตรประชาชน หมายเลขโทรศัพท์, จำนวนหุ้นที่ซื้อไว้ เป็นต้น) ปิดท้ายด้วย พยานจำนวน สองคน เพื่อรับรองการกรอกรายละเอียดหนังสือบริคณห์สนธิครั้งนี้ ปิดท้ายด้วยผนึกอากรแสตมป์จำนวน 200 บาท ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อย

ขั้นตอนการยื่นหนังสือ

เมื่อเรากรอกเสร็จแล้ว ก็จะมาถึงขั้นตอนการยื่นหนังสือ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้หนึ่ง ให้ผู้ก่อตั้งองค์กรไปจองชื่อนิติบุคคลก่อน เพื่อป้องกันไม่ให้ชื่อซ้ำกันตอนยื่นจดทะเบียนจริง จะได้ไม่เสียเวลา (ขั้นตอนนี้ควรเตรียมชื่อไปอย่างน้อย 3 ชื่อจะได้ไม่เสียเวลา) สองกรอกข้อมูลตามลำดับในหนังสือบริคณห์สนธิ สามนำเอกสารดังกล่าวไปยื่นจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิ หากเอกสารผ่านนายทะเบียนก็จะรับจดทะเบียนตามหนังสือบริคณห์สนธิดังกล่าว ตรงนี้มีเงื่อนไขนิดหนึ่งว่านับตั้งแต่วันจองชื่อนิติบุคคลต้องไปยื่นจองหนังสือบริคณห์สนธิภายใน 30 วันไม่งั้นจะถือว่าเป็นโมฆะไป

ไปยื่นที่ไหน

เมื่อเข้าใจขั้นตอนแล้ว กรอกเอกสารพร้อมผู้ถือหุ้นเรียบร้อย เราจะเอาเอกสารหนังสือบริคณห์สนธิไปยื่นที่ไหนดี คำตอบก็คือ หากเป็นเขตกรุงเทพและปริมณฑลสามารถไปจดได้ที่ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ชั้น 4 ถนนนนทบุรี 1 จังหวัดนนทบุรี(สาขาใหญ่) หรือหากไกลเกินไป สามารถไปจดที่สำนักงานพัฒนาธุรกิจทั้ง 6 เขตรอบกรุงเทพก็ได้ ส่วนพี่น้องชาวต่างจังหวัดสามารถจดได้ที่สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัด หรือ หากไม่สะดวกก็ไปจดทะเบียนทางอินเตอร์เท็ต