งานแบบไหนที่ตรงใจเราที่สุดเลือกดีมีชัยไปกว่าครึ่ง

งานที่ดี คือหนึ่งในสิ่งที่มนุษย์เรานั้นต่างมุ่งหวังเอาไว้ นิยมของงานที่ดีนั้นก็มีมากมาย แต่งานนั้นมีมากมายหลากหลายรูปแบบตามความสามารถของเรานั่นเอง เพราะตั้งแต่เกิดนั้นเรานั้นต่างได้รับความรู้ และประสบการณ์ที่แตกต่างกันไป ซึ่งบางคนนั้นก็มีความถนัดที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งถือว่าเป็นพื้นฐานในการเลือกทำงานในอนาคตนั่นเอง ซึ่งงานนั้นก็แบ่งออกเป็น 3 ประเภทใหญ่ๆ อาทิ

งานแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภทใหญ่ ๆ

  • งานอิสระ เช่นงานที่เรานั้นเป็นเจ้าของเอง บริหารเองจัดการทุกอย่างภายใต้อำนาจของตัวเราเอง ซึ่งนับว่าเป็นงานที่หลายคนนั้นต่างฝาฝันไว้ เพราะเป็นอาชีพที่ไม่ต้องฟังคำสั่งจากใคร เหมาะสำหรับคนที่มีความรับผิดชอบสูง สามารถบริหาร และจัดการเรื่องราวต่างๆได้เป็นอย่างดี ไม่เหมาะสำหรับคนที่มีความอดทนน้อย และขาดวินัย เพราะงานนี้เป็นงานที่ต้องรับผิดชอบสูงมากพูดได้ว่าปัญหาของทั้งร้านนั้นเราต้องแบกรับอยู่เพียงผู้เดียวเท่านั้น
  • งานรับจ้าง นี่ถือว่าเป็นงานที่คนส่วนใหญ่นั้นเลือกประเภทของงานรับจ้างนั้นครอบคลุมกับงานเกือบทุกประเภท เป็นงานที่ต้องรับคำสั่งมาเพื่อปฏิบัติตาม และเมื่อทำสำเร็จจะได้รับรางวัลเป็นค่าตอบแทนซึ่งอาจจะเป็นรายชั่วโมง รายวัน รายเดือน หรืออาจจะเป็นรายปี  งานรับจ้างนั้นนับรวมกับงานฝีมือด้วยเช่นกัน ซึ่งนับว่าเป็นอาชีพที่ต้องอาศัยทั้งความรู้ และความสามารถในสายงานนั้นๆ
  • งานข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ ในอดีตนั้นงานราชการถือได้ว่าเป็นงานที่เป็นความฝัน และจุดมุ่งหมายของคนส่วนใหญ่ เพราะด้วยผลตอบแทน และสวัสดิการที่มากกว่างานทั่วไป มีระบบในการเลื่อนตำแหน่งที่เป็นลำดับขั้นตอน มีการสอบเข้า สอบเลื่อนขั้น ในสายอาชีพนี้ส่วนใหญ่จะเป็นงานที่รับใช้ประชาชนเสียเป็นส่วนใหญ่ เช่น ทหาร ตำรวจ พนักงานกรมต่างๆ  ที่คอยประสานงานส่วนข้าราชการกับประชาชน