งานเอกชน กับงานราชการ แบบไหนดีกว่ากันนะ ?

งานนับเป็นปัจจัยอันยิ่งใหญ่ของชีวิตมนุษย์ทุกคน งานสามารถสร้างได้ทั้งความสุข สังคม มิตรภาพ และอนาคตให้แก่บุคคลในองค์กรนั้นๆ เส้นทางชีวิตของมนุษย์คือทางเลือกอยู่เสมอ แม้กระทั่งตอนที่จะเลือกงานเช่นเดียวกัน หลายๆคนเกิดคำถามขึ้นในใจว่า งานเอกชน กับงานราชการ แบบไหนดีกว่ากันนะ ? วันนี้เราจะมาหาคำตอบไปพร้อมๆกัน

ประชาชน vs ผลกำไร

แน่นอนว่าในการทำงานของภาคราชการงานนั้น เป็นการยึดหลักเอาประชาชนเป็นใหญ่ เพื่อรับใช้ประชาชนให้อย่างทั่วถึงเช่น การคิดค้นนโยบายเพื่อประชาชน , การรับเรื่องร้องทุกข์จากประชาชน , การหาทางช่วยเหลือพัฒนาชุมชน เป็นต้น โดยทั้งนี้มีจุดประสงค์ คือ การพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าพร้อมตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนเป็นหลัก

แต่ในส่วนของการทำงานภาคเอกชนนั้น ย่อมสนใจแต่กำไรมากที่สุด มีการสร้างผลกำไร ที่มาจากการลดต้นทุนบวกกับการเพิ่มราคาขาย อันส่งผลให้เกิดช่องว่างที่เรียกว่ากำไรขึ้นมา ซึ่งรูปแบบของการลดต้นทุน ก็ประกอบมากมายหลากหลายรูปแบบ เช่น การลดจำนวนพนักงาน หรือการไล่ออก , การกดดัน Supplier เพื่อให้คิดต้นทุนต่ำ เป็นต้น

ความรอบคอบ vs ความรวดเร็ว

การทำงานของภาครัฐนั้นจะให้ความสนใจในเรื่องของความรอบคอบรวมทั้งความถูกต้องเป็นหลักการสำคัญ โดยมีเหตุผลคือ การออกนโยบายแต่ละนโยบายนั้น ล้วนสร้างผลกระทบกับประเทศได้ทั้งสิ้น จึงทำให้งานดำเนินไปอย่างเชื่องช้า เพราะถ้าหากการทำงานของรัฐขาดความรอบคอบแล้ว ก็จะสามารถสร้างความเสียหายได้อย่างมหาศาล แต่ในทางภาคภาคเอกชนจะมุ่งเน้นที่ความรวดเร็วเป็นหลัก แต่ต้องทำให้ถูกต้องด้วย ต้องทำงานให้เสร็จอย่างรวดเร็วที่สุด เพื่อต้องการสร้างผลกำไรให้ได้เยอะที่สุดรวมทั้งเกิดจำนวนครั้งมากที่สุดนั่นเอง

มั่นคง vs มั่งคั่ง

รายได้ของการทำงานในภาครัฐนั้นมีน้อยกว่าภาคเอกชน แต่อย่างไรก็ตามข้อดีของการทำงานภาครัฐ คือเกิดความมั่นคงมากกว่า ซึ่งเน้นไปที่ผลตอบแทนของเงินบำนาญในช่วงหลังเกษียณอายุราชการไปแล้ว เมื่อแก่ตัวไปก็ไม่เกิดความกังวลอะไรมาก ทางด้านภาคเอกชนนั้น เกิดรายได้ในแต่ละปีอย่างมหาศาล โดยอยู่ในรูปแบบของเงินเดือน , ค่าคอมมิชชั่น รวมทั้งโบนัสต่างๆ เป็นต้น เห็นตัวเงินเป็นก้อนเป็นกอบเป็นกำ แต่ถ้าบริหารเงินไม่ดีหลังเกษียณอายุ อาจไม่มีเงินไว้เลี้ยงตัวได้

บทสรุปของคำถาม

คำถามนี้ไม่มีคำตอบที่ตายตัว ขึ้นอยู่กับเป้าหมายของใครของมันเป็นหลัก เนื่องจากในการทำงานราชการจะเป็นการตอบแทนพระคุณของประเทศชาติ เป็นการทำงานเพื่อส่วนรวม ต้องใช้ความตั้งใจเป็นอย่างสูง แม้จะมีรายได้น้อยแต่ก็มั่นคง มีสวัสดิการสามารถดูแลพ่อ-แม่ได้ แต่สำหรับเอกชนนั้นมีจำนวนเงินรายได้ที่น่าสนใจ , ใช้ชีวิตง่ายกว่า สามารถทำงานได้อย่างรวดเร็วเพราะมีทรัพยากรเหลือเฟือ