การเตรียมตัว และเช็คความพร้อมก่อนสัมภาษณ์งาน

การสัมภาษณ์งานถือเป็นสิ่งที่จะเป็นตัวตัดสินในระดับที่ใกล้เคียงที่สุดแล้วว่าคุณมีโอกาสที่จะได้งานทำหรือไม่ เพราะเป็นการที่ผู้สัมภาษณ์ได้พูดคุยเพื่อสร้างมุมมองในด้านต่างๆ กับผู้ที่มาสัมภาษณ์งานว่ามีความคิด มีวิสัยทัศน์ หรือมีบุคลิกภาพเป็นอย่างไรบ้าง การเตรียมตัวก่อนไปสัมภาษณ์งานจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้ไปสัมภาษณ์จะต้องทำให้พร้อมเพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจว่าจะมีโอกาสได้งานนั้นค่อนข้างแน่ โดยการเตรียมตัวสัมภาษณ์งานที่ดีต้องทำกระทำในลักษณะนี้

  1. จัดการเรื่องเครื่องแต่งกายให้ดี – การพบกันครั้งแรก หรือ First Impression จะเป็นตัวที่กำหนดได้ถึงประมาณ 50% เลยทีเดียวว่าคุณมีโอกาสที่จะได้เข้าทำงานที่นี่หรือไม่ เพราะฉะนั้นการพบกันครั้งแรกสิ่งที่จะได้เห็นนั่นก็คือเรื่องของการแต่งกายและบุคลิกภาพ หากแต่งกายไม่ดี ไม่เรียบร้อยมากพอ มันก็บ่งบอกได้เลยว่าคุณไม่มีความพร้อมในการจะเข้ามาทำงานยังองค์กรแห่งนี้นั่นก็จะทำให้คุณตกตั้งแต่ข้อแรกในการสัมภาษณ์งานแล้ว ข้อแนะนำคือ ให้ใส่เสื้อผ้า รองเท้า สีสุภาพ ทำผมให้เรียบร้อยไม่ปล่อยให้ยาวเกะกะปิดบังใบหน้า
  2. ศึกษาข้อมูลบริษัทและตำแหน่งงานที่สมัครมาบ้าง – เรื่องขององค์ประกอบความรู้ด้านข้อมูลบริษัทถือว่าเป็นสิ่งที่มีความสำคัญไม่น้อยเพราะการที่ผู้สัมภาษณ์ถามเรื่องราวเกี่ยวกับบริษัทหรือตำแหน่งหน้าที่ที่สมัครแล้วไม่สามารถตอบคำถามอะไรได้เลยมันก็เหมือนกับว่าไม่มีการทำการบ้านมาก่อนในเบื้องต้น ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่ค่อยน่าประทับใจสำหรับการรับเข้าทำงานเท่าไหร่นัก
  3. เตรียมเอกสารต่างๆ ให้พร้อม – การเตรียมเอกสารให้พร้อมก็เปรียบเสมือนการมีความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ตัวเองจะต้องทำ พูดง่ายๆ ก็คือ หากขาดเอกสารที่สำคัญต่อการสมัครงานไปชิ้นใดชิ้นหนึ่งมันก็เหมือนกับเป็นการขาดความรับผิดชอบในหน้าที่ที่กำลังทำและส่งผลถึงการพิจารณาเข้ารับทำงานด้วย
  4. มีความตรงต่อเวลา – เรื่องของการตรงต่อเวลาเป็นสิ่งที่ผู้สัมภาษณ์จะพิจารณาได้อีกข้อเช่นเดียวกันว่าสมควรจะรับเข้าทำงานหรือไม่ คิดดูว่าถ้าหากแค่วันมาสัมภาษณ์งานยังมาสายก็คงไม่มีสิทธิ์ได้ไปต่ออย่างแน่นอน โดยแนะนำว่าก่อนวันสัมภาษณ์งานให้ศึกษาเส้นทางอย่างละเอียด และควรออกเดินทางก่อนกำหนดสักเล็กน้อยเพื่อป้องกันปัญหาสุดวิสัยที่อาจเกิดขึ้นได้
  5. มีมารยาท – เมื่อได้โอกาสนั่งสัมภาษณ์งานแล้วก็ควรมีมารยาทในการถาม การตอบ การใช้กิริยาท่าทาง เพราะสิ่งเหล่านี้จะเป็นตัวชี้วัดถึงความรู้สึกในการรับเข้าทำงานได้ ต่อให้เก่งแค่ไหนแต่ถ้ามารยาทไม่ดีก็คงไม่มีใครอยากจะรับเข้าทำงานอย่างแน่นอน